Ogólne warunki zawarcia umowy

Pracujemy generalnie tylko po potwierdzeniu zlecenia. Dotyczy to wszystkich wyszczególnionych poniżej czynności

 

Działalność tłumaczeniowa na żywo

Wynagrodzenie za działalność tłumaczeniową na żywo wynosi przy maksymalnym wymiarze pięciu godzin pracy (5) dziennie całą stawkę dzienną (*). Koszty wynikające z działalności tłumacza ponosi zleceniodawca. Przy udzieleniu zlecenia na konto Serwisu Językowo-Tłumaczeniowego zaliczkowo przekazuje się 50% stawki dziennej. W wypadku stornowania zlecenia, zaliczkę 50% zatrzymuje się jako honorarium za stratę Serwisu Językowo-Tłumaczeniowego. Po wykonaniu zlecenia pozostałe 50% należy uiścić w gotówce tego samego dnia jako pozostałą część honorarium. Tłumaczenia symultaniczne objęte są taryfą specjalną (*). Działalność konsultingowa w zakresie personalnym, lub w sektorze interkulturowym jak też lektorowanie tłumaczeń podlegają umowom specjalnym.

* Informacje dotyczące cen uzyskać można tylko telefonicznie.

 

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne liczone są od linijki oraz zależą od języka (podział na języki Unii Europejskiej i inne) (*). Jedna linijka tłumaczenia obejmuje 50 znaków łącznie z odstępnikiem. Powtórki tekstu muszą być wliczane w rachunek. Rachunek należy uiścić przy odbiorze tłumaczenia. Tłumaczenia fachowe oraz z języka potocznego, jak też zestawy językowe posiadają zróżnicowane ceny (*). Uwierzytelnienia tłumaczeń liczone są od strony, dodatki za ekspres zależą od wyznaczonego terminu oddania tłumaczenia (*).

Wszystkie ceny należy rozumieć bez podatku VAT.(MWSt).

* Informacje dotyczące cen uzyskać można tylko telefonicznie.

 

Kurs językowy-Online

Jedna jednostka lekcyjna wynosi 45 minut i musi być wiążąco uzgodniona telefonicznie.Koszty nauczania (*) za cały miesiąc następujący muszą być przelane 4 tygodnie z góry na nasze konto. Koszty połączenia ponosi uczeń. Każda godzina lekcyjna, której uczeń nie odwoła osobiście najpóżniej 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji, będzie uczniowi wliczona w rachunek.

* Informacje dotyczące cen uzyskać można tylko telefonicznie.


Nasze Online-Sessions przeprowadzane są wyłącznie w uzgodnionych terminach.

Sąd rejestrowy: Rastatt