Serwis tłumaczeniowy

Zestaw języków obcych to nasza mocna strona, niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenia
pisemne czy na żywo.
Jeśli chcą Państwo podejść w sposób optymalny do nawiązania kontaktów
handlowych za granicą, skorzystajcie z naszego know-how w sprawach specyfiki obyczajowej
danego kraju w interkulturowym
obszarze zarządzania.